24006

```

Яаж ч овжноор

Сэтгэл сүнснээс уравсан гэсэн

Миний ухаан

Үргэлж ялагдагч болдог. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241