24017

```

Эзэн минь,

Өөртөө хангалуун хүмүүсээс

Үргэлж хол байх боломжийг

Надад хайрлаач!

Танаас би гуйн залбиръя.

Эзэн минь,

Зөвхөн Танаас

Байнга хамаардаг хүмүүстэй

Үргэлж ойр байх боломжийг

Надад хайрлаач!

Танаас би гуйн залбиръя.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241