24018

```

Эзэн Дээдгэгээн минь

Таныхаа бүхнийг мэдэх,

Бүхнийг хангах Хүсэлийг би

Зориуд, санаатай ойлгохыг хүсэхгүй үедээ

Сэтгэлийн гүнээс Танд хайртай хэмээн

Хэрхэн зүрхэлж хэлэхээ мэдэхгүй байна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241