24021

```

Бурхан өөд дүүлсэн

Бодлыг тээх болгонд би

Аз жаргалын далайд умбадаг.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241