24055

```

Ухааны шуургыг бид

Заримдаа урьдчилан харж чадна,

Заримдаа харж чадахгүй.

Харин Бурханлаг Энэрэл

Дээрээс буун ирэхээс нааш

Зүрхний шуургыг

Урьдчилан харна гэдэг

Бараг боломжгүй хэрэг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241