24064

```

Өгөх бол

Бурханлаг ариун дагшин зүйл.

Зүтгэх бол

Дээдийн дээд ариун дагшин зүйл.

Өөрийгөө зориулах бол

Мөнхийн ариун дагшин зүйл. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241