24068

```

Хэрэв чи

Өчигдрийн сүйрэл дээрээ уйлвал

Амьдралынхаа ялалтын тавцан дээр

Хэрхэн зогсож чадах билээ? ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241