24074

```

Өөрийгөө зориулан

Бурханы зүг хандсан хүн бүрийг

Түүний төгсгөлгүй урт Мутар

Нэн даруй тэврэн авна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241