24089

```

Хорвоо ертөнцөөс алдаа олох гэж оролдох цагт

Бурхан нэн даруй намайг хэн ч биш харин

Төгс бус байдлын өндөр тулгуур багана

Болохыг минь надад үзүүлдэг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241