24099

```

Гадаад сургууль надад

Хорвоо ертөнцтэй холбоотой

Толгой эргэм мэдээллийг заадаг.

Дотоод сургууль надад

Диваажинд чөлөөтэй

Ханамжит гэгээрлийн тухай заадаг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241