24100

```

Бурханыг Өөрийнх нь Аргаар

Баярлуулахыг хүсч байвал чи

Мөч бүрт өөрийгөө

Бэлэн байдал, хүсэл болоод эрмэлзлийн

Хүчит давалгаа гэж мэдрэх ёстой.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241