24118

Ондоо нэгэн Бурхан болохыг хүсвэл

Зугаа цэнгэлийн зэрэглээ болсон

Амьдралаасаа татгалз.


From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 242-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_242