24139

```

Эзэн минь,

Тэмүүллийн өчүүхэн нарыг минь

Бүү нойрсуулж бас бүү хиртүүлээч!

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 242-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_242