24172

```

Самуурсан ухаанаас

Өөрсдийгөө чөлөөлөх хамгийн сайн арга бол

Зүрхнийхээ дуудлага дотор амьдрах юм.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 242-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_242