24201

```

Огооролт зүрхэнд л

Бурханы Хүсэл

Дуулж бас бүжиглэдэг.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243