24209

```

Дотоод бодит үнэн рүү бид

Чөлөөтэй нэвтрэх болсон цагт

Сөрөг зүйл бүр чухамдаа

Эерэг зүйл байхыг ухаарна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243