24212

```

Хамгийн өндөр оргилоос

Ёроолгүй ангал руу унахгүйн тулд

Өглөө бүр би залбирал бүхий,

Чин зүрхнээсээ бясалгадаг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243