24227

```

Үргэлжид хойш суух ухаанд минь

Бурхан бүхнээс илүү дургүй. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243