24228

```

Бурханд дуулгавартай байхад

Үргэлж бид бэлэн бол

Онгодын баяр хөөрийн оргилд

Амархан авирч чадна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243