24231

```

Хорвоогийн хувьсал

Огт дуусаагүй байна.

Тиймээс бид

Урам хугаран унаад хэрэггүй. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243