24250

```

Амьдралын туйлын чухал тэмцэлд ялахад

Бидэнд зөвхөн тэсвэр бас тэвчээр хэрэгтэй. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243