24252

```

Өнөөдөр би эцсийн эцэст

Бурханыг ухаарахуй,

Бурханд бэлэн байдал,

Бурханыг хүсэн эрмэлзэхүйн

Урсгалыг хаах хаалтыг нээлээ.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243