24258

```

Өчүүхэн өстөн дайсан гэж үгүй!

Эзэн Дээдгэгээний Энэрэлийн

Сайн хамгаалал байхгүй бол

Ямар ч дайсан биднийг сүйрүүлж чадна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243