24259

Дайсагналыг

Сулруулахын тулд

Мөч бүр

Бурханлагийн Өлмийд

Бид үлдэх ёстой.


From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243