24263

```

Хамгийн хуучны, ариун нандин,

Адислагдсан шүтээн бол

Бурханы Хүсэлд огоорох

Бидний хувиршгүй мөрөөдөл. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243