24275

```

Өрсөлдөхийн төлөө бус,

Гэгээрлийн төлөө өөрийгөө ялах

Залбирлын тэмцээн надад хэрэгтэй.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243