24304

```

Тууштай байхын сацуу

Найдвар тээх хүмүүн

Нэгэн өдөр амьдрал нь

Бүрэн цэцэглэсэн байхыг хардаг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244