24312

```

Аминч үзэл адагт нь мөхөхөд

Эрэлчний бурханлаг сайн чанарууд

Гайхамшигтай сайхан цэцэглэдэг.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244