24317

```

Ухаанаа

Аниргүйн далай болгож чадвал

Аливаа эрэлчин

Эргэлзэл төрүүлэх итгэлийг

Сөрөн зогсох хэрэггүй болдог.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244