24324

```

Мөнхийн Чанадыг

Хэтийдэн давах гэдэг

Бид бүхэнд хамаатай зүйл.

Үүнийг бид төрөлхийн

Эрхээ гэж үзэх ёстой.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244