24327

```

Ай халаг,

Өөрийгөө үгүйсгэсэн ухаантайгаа

Зууралдсаар

Үнэтэй бүх цагаа би алдаж байна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244