24328

```

Итгэлээр тэжээлгэж

Бас замчлуулахын тулд

Амьдралыг маань

Сөрөх эргэлзлийг

Авч би хаях ёстой.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244