24337

```

Өөрийгөө зориулан амьдрах

Аливаа хүмүүн

Бурханы Зүрхэн Цэцэрлэгт

Ялалтын ханамжтай аж төрдөг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244