24338

```

Хорвоог хайрлахгүйгээр

Хэзээ ч бид өөрсдийгөө

Хорвоогийн уй гашуу, гунигаас

Чөлөөлж үл чадна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244