24361

```

Ганц зүйлийг Бурханаас би асуухаа мартжээ:

Мэдсээр байж яг одоо

Түүнийг хэрэгсэхгүй байсан ч

Тэр намайг мөнхөд хүлээх болов уу? ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244