24362

```

Миний маш хурдан бас тууштай

Бурханд огоорох амьдралын төлөө

Бурхан хамгийн хүчтэй Найдлагаа тавьдаг.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244