24364

```

Өглөө бүр миний Эзэн Дээдгэгээн

Зүрхний минь цэцэрлэгт зочилж,

Миний тэмүүллийн суулгацад

Ургаж, үржихэд нь тусалдаг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244