24374

```

Эзэн Дээдгэгээн минь,

Цааргалах ухаанаа ялж,

Чин хүсэлт зүрхэндээ титэм зүүхийн тулд

Эрч хөдөлгөөнтэй тэмүүллийг надад хайрлаач. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244