24378

```

Тэмүүлэлт зүрхний

Асгаран урсах нулимс

Хамгийн хурднаас хурдан

Зорилгоо зүглэн урсдаг. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244