24382

```

Маргах дуртай ухаанаа

Ашигладаггүй нэгэн бол

Маргаангүй Бурханы

Сонгомол зэмсэг мөн. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244