24391

```

Зүрхнийхээ бишрэлийн цэцгийг

Гандах боломжтой болговол

Сэтгэл зүрхний аялал чинь

Хамгийн удаанаас удаан болох нь гарцаагүй. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244