11. Номхотгогдсон ухаан

```

Номхотгогдсон ухаан

Бүх зүйлийг хийж чаддаг.

Бүр Нигүүсэлт Бурхан болоод

Төгөлдөр амьдралын талаар бодож чаддаг. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1