114. Би сажилсаар

Бурхан намайг хаян одлоо.

Би сажилсаар.


Хүмүүн намайг мөлжин шуллаа.

Би сажилсаар.


Амьдралаа би ер ойлгосонгүй.

Би сажилсаар.


From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2