12. Бахархал

```

Гоо үзэсгэлэнг ил болгох нь

Эмэгтэйн бахархал.

Эрч хүчийг эрс нэмэгдүүлэх нь

Эр хүний бахархал.

Тэвчил хүлцлийн дээд цэг бол

Дэлхийн бахархал.

Ханамжит баяр баясал бол

Диваажингийн бахархал. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1