129. Эв нэгдэл, дэвшлийн зүрх

```

Эв нэгдэл, дэвшлийн зүрх

Бурхан, хүн хоёрт сэтгэл ханамжийг өгнө.

Авъяас чадвар, амжилтын ухаан

Ганцхан хүмүүнийг баярлуулна. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2