136. Хичнээн багыг мэднэ вэ би

Хүмүүний дуслын төдий талархлын талаар

Хичнээн бага мэднэ вэ би.


Бурханы Далай их Өршөөлийн талаар

Хичнээн бага мэднэ вэ би.


From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2