14. Аяллын минь анд

```

MМиний аяллын анд бол

Аниргүй ертөнц.

Миний аяллын зорилго бол

Бурханы Диваажингийн цэцэгс. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1