157. Өнө мөнх оршнолын мандан гийх цаг

```

Өнө мөнх оршнолын мандан гийх цаг!

Залбиралт зүрх минь,

Бясалгалт амьдрал минь

Чин зүрхнээсээ таныг дуудаж байна.

Өнө мөнх оршнолын мандан гийх цаг!

Гэгээрлийн минь уужим дэлгэр,

Бурханы тунхаглалын минь урт удаан

Таныг харан мишээж байна. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2