184. Огоорохуйн урлаг

```

Хайрлахуйн урлаг

Бодолд умбасан аянг маань гэгээрүүлдэг.

Бишрэхүйн урлаг

Чин зүрхний аяллыг маань хурдасгадаг.

Огоорохуйн урлаг

Үр шимт аяллыг маань ханамжтай болгодог. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2