189. Тасралтгүй ид шид

```

Гэгээрэл бол

Хүмүүний тэмүүллийн босго,

Бурханы Ханамжийн Эрэг хоорондын

Тасралтгүй ид шид. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2